Familie samtaler

En familiesamtale kan også være et familietjek. Dvs. at familien får et ”service – eftersyn” hvordan står det egentlig til i vores familie? Går det, som vi tror? Eller er der nogen i familien der ikke får sagt, hvordan de reelt har det?

Det kan fx være, hvis I står i en situation hvor:

 • En eller flere i familien ikke trives
 • Hvis børnene har det svært i skolen og/eller socialt
 • Hvis jeres familie har været ramt af sygdom eller dødsfald
 • Hvis en i jeres familie har psykisk sygdom
 • Hvis I har eller har haft misbrugsproblematikker inde på livet
 • Hvis de voksne skælder for meget ud
 • Hvis søskende skændes hele tiden eller er jaloux på hinanden
 • Hvis I ikke kan få jeres sammenbragte familie til at fungere
 • Uro i familien med de voksne børn
 • Manglende kontakt til én eller flere familiemedlemmer
 • Andet…

Hvad er en familieterapeut?

En familieterapeut kan også benævnes psykoterapeut med speciale i par- og familieterapi. Som familieterapeut arbejder jeg både med hele familien, forældrene alene, parsamtaler eller individuelle samtaler. Det afhænger af, hvad familien ønsker hjælp til.

Som familieterapeut vil man derfor også være uddannet parterapeut og individuel terapeut

Som familieterapeut, vælger jeg at have et bredere fokus end det individuelle. Familieterapi handler nemlig både om hver enkelt i familien og ikke mindst om relationerne mellem familiemedlemmerne. Der findes altid et mig, et dig og et os. Det relationelle perspektiv, dvs. måden vi er sammen på, er afgørende for den enkeltes trivsel og udvikling og har derfor hoved fokus i familieterapi.

Hvordan foregår familieterapi?

Familieterapi tager udgangspunkt i en familiesamtale, hvor familieterapeuten møder flere medlemmer af familien på samme tid. I samtalen er der plads og tid til, at alle i familien kan udtrykke sig og blive lyttet til.

Alt afhængigt af problematikken kan familieterapi involvere alt fra forældre-børn, voksne søskende, bedsteforældre, voksne forældre-børn, voksne børn-svigerforældre osv.

Når de involverede familiemedlemmer involveres, har det den fordel, at terapeuten kan se familiemedlemmernes ofte ubevidste handlemønstre udspille sig således, at de også bliver tydelige og mere bevidste for familien selv. De mønstre, der viser sig i en samtale, vil ofte afspejle de mønstre, der udspiller sig i hjemmet.

Den vigtigste funktion i familieterapi er dets perspektiv og analytiske ramme mere end antallet af personer der er til stede i terapisessionen.