Pias foto Psykoterapeut med mange års erfaring

Mit navn er Pia, jeg er eksamineret Psykoterapeut MPF og har derudover også mange års arbejdserfaring, som Social pædagog. Oprindelig er jeg født og opvokset i Skagen, men nu bosiddende i Frederikshavn. Jeg har to voksne børn, med min ex. mand, to børnebørn samt et bonusbarn med min nuværende mand.

Personligt har jeg gennemlevet mange erfaringer i livet – på godt og ondt. Jeg har altid interesseret mig for de samspil der finder sted mellem mennesker og i vores relationer. Professionelt har jeg arbejdet med mennesker siden år 2000. For at se mere om min faglige baggrund og hvordan jeg arbejder se under menupunktet CV samt værdigrundlag.

For mig handler samtaler om tillid. Jeg har selvfølgelig tavshedspligt og overholder persondataloven om GDPR. Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening og følger foreningens etiske retningslinjer:

Læs reglerne her

Samtaler

Ønsker du at benytte dig af en familie – og psykoterapeut kan du se mere om, hvad jeg tilbyder under menupunkterne: individuelle samtaler – par samtaler – familie samtaler og tilbud til studerende.

Har du spørgsmål, inden du er klar til at lave en aftale, er du er altid velkommen til, helt uforpligtende, at tage kontakt over sms, mail eller telefonen. Samtalerne foregår som udgangspunkt i mit samtale-lokale i Frederikshavn.

I familiesamtaler anbefaler jeg altid at børn er med (helhedssynet) undtaget, hvis det drejer sig om voksenproblemer som seksualitet, utroskab, eller lignende. Så anbefales parsamtaler.

Uddannelse/kursus:

 • Eksamineret Familie, par og individuel psykoterapeut MPF – DFTI – Dansk familie terapeutisk institut. Aarhus
 • Socialpædagog, proffessionsbachelor. Hjørring Seminarium.
 • Diplomuddannelse i Neuropsykologi/Neuropædagogik, UCN
 • Coaching af unge, COK – Center for offentlig kompetenceudvikling.
 • Familierådslagning, COK.
 • Det inddragende netværksmøde. COK.
 • Temadage om ADHD-problematikker – Aalborg Universitet v/Erno Larsen
 • Temadage om hjernen og ADHD – Aalborg Universitet v/Kjeld Fredens og Susanne Freltofte
 • Temadage i affektiv afstemning samt Low / high arousal ”vores sanser” – v/Susan Hart
 • Den motiverende samtale – MI – v/Helene Foss – MINT.

I mange år har jeg arbejdet med sårbare børn, unge og familier samt mennesker med psykiatriske lidelser og diagnoser.

Jeg har erfaring indenfor følgende områder:

 • Familiebehandling / terapi – alle typer familieproblematikker
 • Par problematikker / terapi
 • Individuelle samtaleforløb / terapi
 • Skilsmisseproblematikker
 • Rådgivning og vejledning til forældre og børn
 • Samtaler med børn/unge/voksne
 • Sorg og tab
 • Angst
 • Konflikthåndtering
 • Psykisk og fysisk Vold – kvindekrisecenter
 • Alternativ til anbringelser
 • Døgninstitutionsarbejde, anbragte børn/unge/voksne
 • Forældresamarbejde på døgninstitution
 • Omsorgssvigt
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Personlighedsforstyrrelser samt andre psykiatriske lidelser
 • ADHD, ADD, Angst, Stress, Depression
 • Selvskadende adfærd, misbrugsproblematikker, udadreagerende adfærd, bekymrende og grænseoverskridende adfærd mm.
 • Følelsesmæssige vanskeligheder og kontaktproblematikker

Jeg arbejder ud fra en relationel, anerkendende og helhedsorienteret tilgang

Jeg ser disse tre elementer som grundlæggende for at kunne hjælpe andre mennesker. Tilgangen er den samme, men altid tilpasset efter det enkelte mennesker/familien samt den aktuelle situation.

I praksis arbejder jeg som udgangspunkt altid med, at være anerkendende og med at opbygge relationer.

Mit værdigrundlag bygger på et menneskesyn, hvor jeg tager udgangspunkt i:

 • Alle mennesker er ligeværdige. På tværs af forskelligheder som køn, alder, sociale og kulturelle baggrund osv. er vi alle gjort af det samme stof.
 • Alle mennesker har udviklingspotentiale.
 • Ingen mennesker kan leve alene, vi udvikler os sammen med andre. Vores trivsel og udvikling er afhængig af den kvalitet, der er i vores samvær med andre mennesker.

At fremme udvikling og trivsel og dermed gøre en kvalitativ forskel i andre menneskers liv

At tilbyde en høj faglig kvalitet, hvilket kræver at jeg som professionel forpligter mig til at holde mig ajourført med ny viden og litteratur, samt at jeg hele tiden har min egen fagpersonlige udvikling for øje, hvilket sikres gennem ekstern supervision og kontinuerlig efteruddannelse.