Psykoterapi er samtaleterapi. Alle psykoterapeuter har deres egne specialer og ekspertområder. Mit speciale er familie- og par terapi. Det er dog fælles for al psykoterapi, at den ved hjælp af samtalen fokuserer på først at identificere og derefter at ændre de dynamikker, mønstre og mekanismer, der ligger bag symptomerne. Fokus er altså på at italesætte og arbejde med de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der gør, at man for eksempel bliver stresset, er trist eller føler angst.

Med andre ord er formålet med psykoterapi at støtte og hjælpe mennesker med at få indsigt i og forstå deres psykiske problemer for derefter at give dem de værktøjer, de har brug for, til at fungere bedre i hverdagen og få en højere livskvalitet.

For nogle går den proces hurtigere end for andre, og behandlingens længde afhænger altid af det enkelte menneske. For nogle er et par møder med en psykoterapeut nok, andre har behov for et længere forløb.

Psykoterapi har til formål at hjælpe mennesker med at tackle problemer.

De fleste mennesker opsøger en psykoterapeut, fordi der er noget i deres liv, som går dem på og forringer deres livskvalitet. Det kan være, at de slås med angst, depression, stress, mindreværd, generthed eller mobning. De kan også have haft en traumatisk oplevelse, befinde sig i en krise eller af andre årsager have brug for hjælp til at komme videre i livet.

Psykoterapeuter hjælper også mennesker, der ikke er i krise, men som vil lære mere om sig selv og udvikle sig enten professionelt eller personligt.

Relationen

At arbejde med relationen som den grundlæggende platform for alt videre arbejde, stiller krav til min relationskompetence. Det handler om min evne til at ”se” det andet menneske på det andet menneskes præmisser og afstemme min egen adfærd herefter.

Det er mig som behandler og de voksne i familien, der har ansvaret for relationens kvalitet. Graden af vores relationskompetence afhænger af evnen og vilje til at påtage os dette ansvar. Det er aldrig børnenes ansvar. Deltagende børn kan vælge at sige noget eller bare være med på en lytter. Selv små børn er velkomne.

Anerkendelse

For at kunne opbygge en tillidsfuld og bæredygtig relation, er det en forudsætning, at jeg er anerkendende. Her arbejder jeg med evnen og viljen til at se det andet menneske, som det andet menneske er, således at den anden føler sig set, hørt og forstået. Først når et andet menneske føler sig anerkendt, er det lykkes at være anerkendende.

Anerkendelse låser det fastlåste op og hermed bliver det muligt, at arbejde med de vanskeligheder, der kan være svære at få talt om.

Oplevelsesorienteret terapi, Eksistentiel terapi og systemisk/psykodynamisk terapi.

Jeg arbejder helhedsorienteret, derfor bruger jeg flere former for terapi. Det er afhængig af de problemstillinger der bringes på banen.

Oplevelsesorienteret terapi

Terapien lægger vægt på dét at opleve og udtrykke følelser, reaktioner og potentialer, der er blevet undertrykt og kan ligge i ens underbevidsthed.

Det betyder, at jeg arbejder på, at Du og familiemedlemmerne i selve terapien får oplevelser/erfaringer med, hvordan de selv har indflydelse og kan ændre på stemningen og trivslen i familien / egen livssituation / relationer. Det foregår altså direkte og her-og-nu, hvilket indebærer, at de nye indsigter lettere kan omsættes og anvendes i hverdagen.

Målet er at skabe en tillidsfuld og bæredygtig relation til dig / familien, hvor i får mulighed for at tale om det, der er svært og derved støtte til at skabe udvikling og forandring.

Eksistentiel terapis overordnede fokus er på din oplevelse af din plads i verden.

Eksistentiel terapi kan ses som en proces, hvor man udforsker, hvad der kan gøre tilværelsen meningsfuld”. Terapiens formål er, at du opnår at blive bevidst om, hvorfor du ser og opfatter dig selv, som du gør. Der er fokus på at udforske oplevelser og erfaringer, samt på dine værdier, antagelser, adfærd og følelser. I terapien undersøges følelsernes betydning for dig, og du hjælpes til at mærke eller opdage følelser, som du måske ikke har givet dig selv lov til at mærke.

Systemisk terapi

Lægger vægt på samspillet mellem mennesker, fx i familien, i forholdet, i vennekredsen mv. -og der er fokus på de kommunikationsmønstre og den adfærd, der har skabt og fastholder problemerne.

Et system med eksempelvis en familie og en terapeut, er et andet end familiesystemet uden terapeuten. Det medfører en mulighed for, at familiens ageren kan blive anderledes end familiens hidtidige, fordi systemet/familien påvirkes af en udefrakommende faktor, terapeuten. Terapiens formål er at give familierne, forholdet, vennekredsen mv. mulighed for at ændre måden, de forstår og tænker deres udfordringer på. Jo mere bevidst om handlinger og følelser, jo bedre bliver muligheden for at handle anderledes og skabe forandring.