Individuelle samtaler

Kan være for dig, der har brug for at tale med nogen om:

  • Manglende energi og overskud
  • Problemer på arbejdet
  • Problemer i familien
  • Konfliktfyldt forhold til dine omgivelser
  • Bekymringer
  • Ensomhed
  • Angst og tvangspræget adfærd
  • Føler du er gået i stå
  • Livssituationer som sorg, krise og stress
  • Andet…

Individuelle samtaler er ikke et kvik fix, hvor jeg som terapeut har løsningen, men et samspil, hvor der er fokus på DIG og DINE nuværende tanker, følelser og adfærd.

Jeg hjælper med at identificere og ændre uhensigtsmæssige mønstre, der opstår i nutidige situationer og som påvirker dit velbefindende.

Jeg forsøger at forstå og identificere de udfordringer og problemer, som DU oplever. Sammen bliver vi opmærksom på, hvordan det påvirker DIT liv.

Du kan opnå en indsigt i, hvilke tanker og handlinger, der holder problemerne ved lige og en forståelse for, hvordan dine følelser kan ændre sig, når du tænker og handler anderledes.

Terapien giver mulighed for at udforske og forholde dig spørgende til DINE erfaringer, tanker og DINE handlemåder, og derigennem ændre tanker, som du finder uhensigtsmæssige. Du kan ikke ændre på fortiden. Men du kan ændre måden, du tænker om den på, og handle anderledes fremadrettet, så negative erfaringer kan træde i baggrunden og skabe rum for nye måder at handle på. Disse forandringer i handle- og tænkemåde vil påvirke, hvilke følelser du har. Ændrede tanke- og handlemønstre kan også påvirke de fysiske reaktioner, du kan have på en situation. Hvis du kan tænke mere rolige tanker om en presset situation, kan du føle dig bedre tilpas i situationen og undgå de fysiske reaktioner såsom hjertebanken, rysten mv.