Par samtaler

En parsamtale kan også være et partjek. Dvs. at I får et ”service – eftersyn” hvordan står det egentlig til mellem os? Går det, som vi tror? Får vi delt med hinanden, hvordan vi reelt har det?

Kan f.eks. være for jer der har brug for nogen at tale om:

  • At I skændes for meget
  • At i glemmer at tale sammen i hverdagen
  • At I har mistet glæden i jeres forhold
  • At i føler jer ensomme i jeres forhold
  • At komme videre efter utroskab
  • At få jeres sammenbragte familie til at fungere
  • At i er meget uenige om opdragelse af børnene
  • Hvordan I kan fungere som forældre til børn med vanskeligheder
  • Andet…

I parterapi er det parforholdet, der er i terapi.

Jeg hjælper jer med at få øje på og overkomme de ting, der truer parforholdet. Vi arbejder med den måde, i hver især agerer i parforholdet, og drivkræfterne bag ved den måde, I samarbejder om jeres parforhold. På den måde kan I blive bevidste om, hver jeres andel i parforholdets ve og vel. Ofte er det sådan, at den enes måde at håndtere og reagere på noget trigger en særlig reaktion hos partneren. Det trigger en ny reaktion hos den første partner, som trigger næste reaktion hos partner to, der igen trigger partner et … den destruktive dans er i gang.

Det sker, når der er pres på, og tit kan man ikke forstå, hvorfor de støder på denne, næsten selvkørende, ubehagelige og destruktive dans igen og igen. Ingen af dem ved, hvordan de stopper den.

Hvad går parterapi ud på?

Parterapeuten – jeg hjælper med at optrevle, hvad der sker på et følelsesmæssigt plan, og hjælper jer til at finde nye handlemuligheder. I parterapi placerer man ikke skyld, men hjælper med at få forholdet til at fungere tilfredsstillende for begge to.

Parret kan have været i den destruktive dans i lang tid, og være så kede af det, at de står foran en truende skilsmisse. Begge partnere – eller måske kun den ene – har mistet håbet. Nogle er kommet derhen, hvor den ene partner har såret den anden partner så meget, at de ikke selv kan finde tilbage til hinanden igen. I parterapi kan man få hjælp til afklaring af, om der er mulighed for forsoning, eller om man vil gå fra hinanden.

I de tilfælde, hvor skilsmisse er en realitet, kan parterapeuten hjælpe partnerne med at håndtere sårethed og skuffelse, så partnerne fremover kan samarbejde om eventuelle børn.

Også par, der er ret velfungerende, men med gentagne perioder med destruktiv dans, har glæde af parterapi. Parterapi hjælper med at skabe forandringer, så de ikke skal tilbringe tid med den destruktive dans, men hurtigt kan reparere deres relation.

Parterapeuter arbejder med at reparere alle mulige relationer – søskende, veninder, venner, forældre- børn.

Inden for parterapi findes der flere forskellige metoder – alle sammen handler om relations-reparation. Og det virker. Undersøgelser af nogle metoder viser, at 90 procent af de par, der benytter sig af deres terapiform, oplever væsentlige forbedringer i deres forhold.